Från strategi till genomförande med lean kommunikation: Isabel Runebjörk

Står du som VD, GD eller verksamhetschef inför strategiska förändringar? Behöver du hjälp att gå från strategi till genomförande?

Isabel Runebjörk erbjuder rådgivning för VD, GD och verksamhetschefer i utveckling av sitt personliga varumärke och sin förmåga att skapa verklig förändring genom ledarskap och kommunikation. Vidare erbjuder hon utbildningar. workshops och föreläsningar om lean kommunikation och ledarskap.

Isabel_Runebjörk_0707-640480

Isabel Runebjörk, VD Stockholm Brand Partner AB. Isabel Runebjörk har under 20 år arbetat med kommunikations- och ledarskapsfrågor. Hon har utvecklat leanverktyg och analysmetoder för värdeskapande kommunikation med kunden i centrum. Läs mer om Isabel Runebjörk här.

Boken Lean med hjärta och kreativitet – om autentiskt ledarskap och kommunikation nominerad till årets HR-bok!

Isabel@leanleaders.se
0707-640 480

.